Reynsla & þekking

Lögmenn Árbæ slf

Nethyl 2, 110 Reykjavík

National ID number: 700805-0690

Closed | Opens 08:00

Nethyl 2, 110 Reykjavík

Lögmenn Árbæ slf

Sms

Call

Send email

Closed | Opens 08:00

Information

Getur þú mögulega átt rétt á bótum? 

Algengustu flokkar líkamstjóna þar sem bótaskylda kann að vera fyrir hendi eru:

Umferðarslys

Langflestir þeir sem hljóta líkamstjón vegna aksturs vélknúins ökutækis eiga rétt á bótum.  Skiptir þar engu hvort viðkomandi er í rétti eða órétti.

Vinnuslys

Skylt er skv. íslenskum lögum að allir atvinnurekendur hafi starfsfólk sitt tryggt.  Þannig eru öll slys er gerast við vinnu, ellegar á leið í eða úr vinnu bótaskyld.  Ríkari skylda kann að hvíla á atvinnurekanda ef slysið má að einhverju leyti rekja til sakar atvinnurekanda. Er þar átt við vanbúnað, ónæga leiðbeiningar og þess háttar.

Frítímaslys

Flestir þeir sem hafa tryggingar fyrir heimili sitt og fjölskyldu eru með frítímaslysatryggingu.  Ef svo er njóta þeir rétts til bóta úr þeirri tryggingu.

Þolendur afbrota

Sá einstaklingur sem verður fyrir líkamstjóni vegna refsiverðs verknaðar með vísan til almennra hegningarlaga nr. 19/1940 og e.t.v. sérrefsilaga, á skýlausan rétt á bótum úr hendi árásarmannsins.  Reynist hann ógjaldfær, greiðir ríkissjóður.

Aðrir flokkar

Mistök lækna og annarra starfsmanna heilbrigðisstofnanna.
Röng lyfjagjöf.
Skaðsemisábyrgð.

Mörg slys á líkama eru bótaskyld skv. lögum eða skv. óskráðum reglum skaðabótaréttarins.  Skaðabótarétturinn er margslungin og er því nauðsynlegt að fá sérfræðiaðstoð við að ná rétti sínum fram.

Þeir sem sérfræðiþekkingu hafa í aðstoð við tjónþola telja það nauðsynlegt hverjum þeim sem verður fyrir líkamstjóni, sem kann að vera bótaskylt, að leita sér aðstoðar.
Við hjá Lögmönnum Árbæ slf. byggjum á 30 ára reynslu í að sækja bætur fyrir fórnarlömb slysa af öllum tegundum.
Veitirðu okkur umboð til að sjá um þín mál er séð um gagnaöflun og alla vinnu við að sækja bæturnar.
Sé líkamstjónið bótaskylt hjá tryggingafélagi sjáum við um að leggja út fjármuni fyrir öflun vottorða og annarra nauðsynlegra gagna.
Sé líkamstjónið bótaskylt vegna umferðarslyss greiðir tryggingafélagið lögmannskostnað.
Ítrekað er að fyrsta viðtal er frítt og hvetjum við sem flesta að nýta sér þá ráðgjöf.
Við notum óháða matsmenn til að meta áverka tjónþola.
Við bendum á að á heimasíðu okkar, www.skadi.is , er nokkurt safn af fréttum er varða réttindi tjónþola. Hægt er að senda fyrirspurnir á tölvupóstfangið fyrirspurnir@skadi.is

Já uses cookies in order to improve user experience and analyse website traffic. Já has also updated its privacy policy. You can read about cookies and the privacy policy here.
Agree